Om oss

Softmore Solutions tillhör en bolagsgrupp bestående av Topline Profil AB, Sefyr Reklambyrå och TL Eventbyrå. Gruppen ligger bakom flera framgångsrika koncept såsom:

Kretsloppet: Kretsloppet är ett återkommande motionslopp med festlig inramning. Den attraktiva löpartävlingen på lättsprungna banor med start och mål i Borås centrum lockar löpare från hela landet. Antalet deltagare 2014 var nästan 7 000. Kretsloppsdagen har blivit ett av Västsveriges största miljö- och friskvårdsevent med närmare 30 000 besökare.

Cykelutmaningen: Cykelutmaningen startades år 2000 av TL event tillsammans med dåvarande Vägverket och Trafikkontoret i Göteborg och arrangeras i samverkan med myndigheter, landsting, organisationer och kommuner. Syftet är att öka andelen cykelresor och uppmuntra fler till att ändra sina resvanor för en bättre miljö och hälsa. Exempel på kunder är VGR, Göteborgs Stad, Göteborgs Energi, Norconsult, Stadsmissionen, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut m fl

Sveriges Aktivaste: En träningsdagbok som motiverar till mer motion med tävlingar och utmaningar. Det är ett verktyg med starkt fokus på hälsa som ger mervärde för alla på arbetsplatsen. Sveriges aktivaste har kunder som Borås Stad, SÄS, SP, Ellos, HM Online och Volvo bussar m fl.

Historik
Under 2006 byggde bolagen i gruppen ett eget system för förbättringsarbete genom avvikelsehantering, i syfte att minimera bristkostnader och möjliggöra ett kvalitativt förbättringsarbete. Resultatet blev ett system som prisats av såväl kvalitets- och miljökonsulter som revisorer inom kvalitets- och miljöarbete.

Under 2014 lanserades systemet, ytterligare förbättrat och på en helt egen plattform, under namnet Softmore IMPROVE®.