Referenser

"Softmores system för avvikelsehantering är en dröm att se för en erfaren ISO 9001/14001-revisor som jag. Genialt, enkelt och skapar ordning och reda"
Berndt Roslund, SFK, Lead Auditor


Wackes AB

”Systemet är navet i vårt förbättringsarbete och verkligen motorn som gör att vi under snart fem år hållit vårt förbättringsarbete på hög nivå”
Staffan Pousette, Wackes AB, Quality and Project Manager


Topline Profil AB

”För oss har arbetet med Softmore IMPROVE® inneburit en radikal förbättring av vår förmåga att leverera en hög och jämn kvalitet vid alla kundleveranser. Samtliga av våra tuffa kvalitets- och miljömål ligger på mål”
Lars Johansson, Topline Profil AB, VD


Galaxi Reklam

”Vi jobbar med väldigt många leverantörer och Softmore IMPROVE hjälper oss verkligen att utvärdera leverantörernas kvalitetsnivå löpande. Det underlättar samarbetet med våra underleverantörer och gör att vi kan hålla en hög kvalitet i våra egna leveranser”
Bo Jonsson, VD, Galaxi Reklam


Kontakta oss
Kontakta oss
för mer information
Intresserad?
Boka en personlig visning