Softmore IMPROVE® i korthet

 • Ett system för avvikelse- och felhantering som är helt webbaserat – det kan börja användas omedelbart och kräver inga mjuk- eller hårdvaruinvesteringar. Inget underhåll. Kontinuerlig back-up av kundföretagets databas sker var 24:e timma.

 • Logisk och snabb rapportering av funna avvikelser, fel och förbättringsförslag i företagets verksamhet.

 • Företagets kunder informeras direkt och automatiskt, via systemet (e-mail), om att ärendet har registrerats för handläggning. Kunderna får veta vilket nummer ärendet fått och vem som kommer att handlägga lösningen av problemet. Upplevs tryggt av kunderna.

 • Alla ärenden/avvikelser kategoriseras och kan identifieras till rätt process i företaget.

 • Därmed kan man nu mäta processernas duglighet på ett nytt och effektivt sätt.

 • Innehåller möjlighet till omedelbar kontakt per e-mail med inblandad underleverantör för effektiv regresshantering. Leverantörens kommentarer sparas i systemet med automatik.

 • Dokumentation görs av både kort- och långsiktiga åtgärder per avvikelse, vilket skapar en kraftfull struktur för förbättringsarbetet, både internt och externt.

 • Smart indelning av användarkategorier (användare, handläggare och administratör) ger ökad valfrihet i hanteringen av alla ärenden.

 • Full kontroll och uppföljning över påbörjade, ej färdigbehandlade och avslutade ärenden.

 • Ekonomisk uppföljning av hanteringskostnaderna för varje brist/avvikelse.

 • Stark rapportmotor som genererar relevanta analyser, grafer och rapporter genom några få knapptryckningar. Därmed har du full kontroll över förbättringsarbetet.

 • Systemet skapar kund- och leverantörsanpassade rapporter inför varje viktigt möte med en krävande kund eller problematisk leverantör. Nu kommer du alltid att kunna vara fullt uppdaterad.

 • Systemet finns som standard enbart på svenska.