Vad är ISO?

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) (engelska; International Organization for Standardization, franska; Organisation internationale de normalisation), är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. ISO startade verksamheten den 23 februari 1947.

Medan ISO definierar sig själva som en icke-statlig organisation är deras förmåga att sätta standarder mycket kraftfullare än övriga icke-statliga organ och i praktiken verkar de som ett konsortium med starka bindningar till ländernas regeringar. Medlemmarna är nationella standardiseringsorgan från varje land och även större bolag.

ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Landets storlek, utvecklingsnivå och geografi kommer inte att ha någon betydelse i sammanhanget, eftersom dessa standarder är till för alla och används på ett likartat sätt runt om i världen.

Sveriges medlemskap i ISO representeras av SIS Swedish Standards Institute som är fullvärdig medlem.

Kortformen av organisationens namn, ISO, är inte en akronym. Då organisationen har olika språkvarianter av sitt namn (se ovan), skulle också en förkortning bli olika på olika språk, till exempel ISO på svenska, IOS på engelska och OIN på franska. För att undvika detta, har organisationen beslutat att använda ISO som en internationell kortform av namnet. ISO är härlett ur det grekiska ίσος ’lika’.

Källa: Wikipedia


Vad säger ISO om avvikelser?


ISO 9001/14001 kräver:

 • Att avvikelser rapporteras
 • Skyndsam hantering – och hanteringen skall dokumenteras
 • Kortsiktig OCH långsiktig lösning av en avvikelse
 • Full spårbarhet
 • Mätning av processernas duglighet

Följande bör ses som avvikelser och skall registreras:

Interna (inkl partners)

 • Fel vi upptäcker innan kunden fått leverans och om skulle kunna innebära klagomål
 • Resultat från internrevisioner
 • Fel i ankommande leveranser
 • Fel i arbetssätt
 • KLEP/Miljömål-avvikelser
 • Fel som orsakar onödigt spill i tid, pengar eller effektivitet
 • Olyckstillbud/arbetsmiljö

Externa

 • Klagomål från kunder / partners / leverantörer / intressenter / myndigheter
 • Resutat från externa revisioner
 • KLEP/miljömålavvikelser
 • Fel i transporter, bud, brev
 • Oförmåga att följa lagar och förordningar som berör företaget
 • Fel i kommunikation (kataloger, hemsidor, utskick, annonser etc)
 • Fel i priser/fakturering etc